Tribal Wars tips


- Troepen
- Farmen
- GS
- Gebouwen uppen

Troepen bouwen: Als je deff of off troepen gaat maken moet je goed kijken hoeveel gs je hebt.
Zo kan je zien welke troepen je het beste kan maken zonder je gs helemaal op te maken.
Voorbeeld: een speer vechter heeft veel hout nodig en weinig leem en weinig ijzer. Dus kan je het beste 50 speer en 50 zwaard maken inplaats van 120 speer.
Hierdoor zorg je er voor dat je niet 1 soort GS op maakt. Voor off troepen doe ik vaak (bv) 100 bijl en 100 zwaard. Reden: bijl heeft veel hout nodig en weinig ijzer. Zwaard heeft veel ijzer nodig en weinig hout. Dit gaat dus goed samen. Voor caf doe ik vaak BV 40 LC en 40 Bcaf omdat die met GS het beste uitkomen.

Troepen combie:
Deff troepen: In deze wereld worden veel LC en veel bijl gebruikt. zorg er dus voor dat je met deff veel speer heb en veel zwaard. Boog is ook belangrijk maar je focus moet liggen op speer en zwaard.

Off troepen: voor een effective clear heb je na mijn mening 4 soorten van clears.
1. Volledig bijl en minimaal 400 rammen. (ook wel nuke genoemd rond de 20K aan bijl)
2. Volledig lichte caf en minimaal 400 rammen.
3. Half lichte caf en half beredenboog en minimaal 400 rammen
4. een hybride aanval (vooral in het begin van de wereld) Grootendeels bijl, flink wat lichte caf, wat bereden boog en minimaal 400 rammen.

Ja dit is allemaal wel heel specifiek maar in vorige werelden vond ik dit het beste werken.
In een later stadium van de wereld kan je gaan kijken welke troepen de speler heeft en hierop een clear bouwen.
Voorbeeld: als een verdedigende speler veel speer heeft kan je een clear maken van heel veel bijl. en berede boog.


Farmen: Voor farmen kan je bij je verzamelplaats een preset maken. zet hier Bv 40 speer of bijl in en stuur deze naar bb dorpen.
Ik maak vaak een preset aan dat ik 50x kan aanvallen (is ook het max)
Als je voor je gaat slapen of laatst online komt kan je het beste vanuit alle dorpen farms versturen om zo sochtends blij te worden van alle gs die binnen is gekomen in je dorp. Ja je kan normale dorpen aanvallen alleen doe dat dan als die dicht bij liggen en geen hoge muur hebben (anders vallen er veel slachtoffers)
Goeie tijden om te farmen zijn sochtend vroeg (rond 07:00) en savonds laat (na 23:00)

(Dit vind ik het beste werken)
GS en opbouw van je dorp: Als je wakker wordt en je pakhuis zit bijna vol zorg dat de je wachtrij eerst vol zit voorkeur van upgrade van gebouwen: Boerderij, GS (tot 25 min in het begin), Hoofdgebouw voor adelshoeve, karzerne naar 15 en daarna de muur. Ook als je weet dat je voorlopig niks gaat uppen want alles zit goed kan je je muur naar een hoger lvl krijgen omdat die toch vaak 20 uur + duurt kan je mooi die dag focusen op troepen.

Ik hoop dat dit je een beetje de goeie richting op stuurt. (sorry voor spelling fouten maar gaat hier nu geen tijd aan besteden.)

TheBlueBall